Glyfosaat

Gele velden. Glyfosaat. Een lastig onderwerp. Wanneer doe je het goed? We nemen je mee in onze dilemma’s.

We ploegen onze grond bijna niet meer. Daarmee volgen we de trend om de grond meer met rust te laten en in de winter groen houden.

Hoe ging het ook al weer op dit perceel? Na de graanoogst ging er drijfmest op en hebben de de ondergrond los gewoeld. Daarna een kruidenrijke groenbemester ingezaaid. Veel verschillende kruiden, zodat er altijd iets groeit en bloeit. En met als eigenschap dat alle soorten niet tegen kou kunnen, dus bij enige vorst doodvriezen. Dat was best een succes. Het hele najaar en de winter was het perceel groen, en bloeide er wel iets. Reeën, hazen, vogels en kleinere dieren vonden het fantastisch, er was voedsel en schuilgelegenheid. Ook in de bodem ging het lekker, allemaal wortels van verschillende planten op verschillende dieptes maken de bodem gezond en voeden het bodemleven. We zien dan ook volop bodemleven, naast veel wormen (dat zijn onze bodemvrienden) ook beestjes die we liever niet zien. Gaan de gevonden emelten ons komend voorjaar pesten door van de bietenplantjes te snoepen?
Toen de temperatuur onder nul zakte, vroren de meeste planten dood. Maar niet alles. Graanopslag (korrels die tijdens de lastige oogst op het land zijn blijven liggen en weer zijn gaan kiemen en groeien) en duist, heel veel duist (een grasachtig en hardnekkig onkruid) tierde welig.
Hoe wordt zo’n perceel in het voorjaar dan weer een zaaibed, voor suikerbieten? Inderdaad, niet als het groen blijft. Soms kun je mechanisch de planten te lijf, Door de grond te bewerken. Maar daarvoor is een droge periode nodig in de late winter of het vroege voorjaar. Als die niet komt, is chemie voor ons de oplossing. Zeer effectief, de planten sterven af, de rest van het leven op en in de bodem heeft er geen last van. Maar het ziet er niet mooi uit, en roept weerstand op.
We kijken ook nog even naar het perceel ernaast. Die is na de oogst wel bewerkt, zo’n 20cm diep gespit. De hele winter lag het perceel kaal en zwart. De vele regen zorgde voor plassen op het land en daardoor een dichte bovenlaag. Qua biodiversiteit was dit perceel wel veel armer het afgelopen halfjaar. Op welk perceel het volgende gewas beter groeit, zal ook afhangen van de periode die komt.

Dusss, wat is nou beter? Een lastige vraag waar geen eenvoudig antwoord op lijkt te zijn. Op zich helemaal niet erg, we blijven proberen en leren. En elk jaar is weer anders. Wat vind jij? Hoe zou jij het aanpakken?


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

7 april 2024