Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer, dat was de aanleiding voor het bezoek van gedeputeerde Henk Emmens en z’n collega Elke Clevering. Eerst spraken ze met een vertegenwoordiging van de drie Groningse agrarische natuurverenigingen (‘collectieven’). Bijpraten over hoe het agrarisch natuurbeheer in elkaar zit, hoe het werkt in de provincie Groningen, en waar de knelpunten zitten en vooral ook de kansen. Agrarische natuurverenigingen kunnen een wezenlijke rol spelen in de ontwikkeling van het landelijk gebied.

Daarna was het tijd om het veld in te gaan. Dat is goed, samen met de laarzen aan in de (natte) klei. Onderweg hebben we het er dan over, over de mooie kanten van boer zijn, over het wel willen bijdragen aan een transitie en een gezonde leefomgeving. Maar daar is wel wat voor nodig. Bijvoorbeeld heldere lijnen van de overheid. En op elkaar afgestemd beleid, van gemeente en provincie en het liefst ook nog met de de landelijke overheid. Geef ons ruimte om het anders te doen, ruimte in regelingen. Stuur ons niet met strakke regels, maar stimuleer ons en stuur ons op doelen. Wat kunnen wij doen om het vertrouwen van onze (provinciale) overheid te winnen?

Het was een interessante bijeenkomst. We mopperen wel eens op onze overheden. Maar er werken mensen met een hart voor het (platte)land die zich op hun manier met hart en ziel inzetten voor ons mooie Groningen. Samen komen we er wel. Dat moet.


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

19 november 2023