Grasoogst

Het leuke van gras telen is dat je al vroeg in het seizoen begint met oogsten. De eerste snede gaat eraf. Een pittige snede. Het perceel kruidenrijk gras wordt niet geschud, om zo de blaadjes klaver en kruiden volop mee te oogsten. Loonwerker Kors van den Bergh verzorgt de grasoogst en het transport naar de veehouder. Mooi gelukt, mooi voer.


Verder is het tijd om delen van het agrarisch natuurbeheer opnieuw in te zaaien. Sommige percelen hebben we eerst 2x gefreesd om (zonder gebruik van chemie) onkruiddruk te verminderen en hergroei te voorkomen. Eigenlijk is het te weinig, maar nog langer wachten met zaaien kan eigenlijk niet, de velden moeten ook weer een keer groen worden.. we zaaien kruidenrijke akkerstroken, wintervoedselveldjes, en bloemenblok. Dat laatste is een nieuw pakket agrarisch natuurbeheer van Collectief Midden Groningen. Wordt vervolgd, we houden het in de gaten en laten de bloemen hier wel zien als t zover is.


Ook leggen we bufferstroken aan langs de sloten. Dat doet even pijn, mooie gezonde tarwe wegklepelen en frezen, en dan laten groeien wat er groeien wil. Of inzaaien met speciale bufferrandenmengsels.


Verder is rust gewenst in de velden. Er zijn momenteel namelijk veel akkervogels te vinden, die broeden of hun jongen grootbrengen. van enkele wordt het nest in de gaten gehouden met een wildcamera. Dit doen we in het kader van een onderzoek naar akkervogels en strokenteelt. Later meer hierover.

Voorjaar. Groei. Nieuw leven. Mooi.


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

21 mei 2023