Stop pompoenenteelt

We stoppen weer met de teelt van pompoenen. Voorlopig.

De afgelopen 2 jaar hebben we veel geleerd. Bijvoorbeeld dat de teelt niet moeilijk is (weinig teeltrisico) en goed past op onze kleigrond. Pompoenen geeft een mooie variatie in het bouwplan. Met name de oogst is heel veel handwerk, ook in een periode dat we zelf weinig tijd hebben. Pompoenen is wel een gewas wat bij onze idealen past: voedsel telen voor de mens, met beperkte milieubelasting. Het is een mooi gewas om boer en burger/consument dichter bij elkaar te brengen. Dat is de afgelopen jaren zeker gelukt, met name rondom de oogst. Maar het product afzetten in de regio (voedseltuin van de stad zijn), valt nog niet mee. Praten over een korte keten is gemakkelijk, maar hem realiseren is een hele klus. Dat geldt overigens niet alleen voor pompoenen, ook onze eiwitveldbonen als basis voor plantaardig voedsel, kregen we niet afgezet, zelfs met een wethouder-van-eiwitzaken in de gemeente lukt dat niet. Veranderen gaat niet gemakkelijk.

We hebben meer geleerd. Pompoenen kunnen we zonder gebruik van chemie telen. Dit lukte vooral door de samenwerking met de mannen van Doorgrond.nl. Zij hebben vanuit een Europees onderzoek verkend hoe je robottechniek kunt gebruiken, en wat het op kan leveren.

Daar gaan we mee door. Samen met hen gaan we dit jaar een perceel suikerbieten telen zonder gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. De robot moet zaaien, schoffelen en wieden. Als dat mis gaat, hebben we veel onkruid-wied-handjes nodig. Hopelijk kunnen we dan opnieuw een beroep doen op de burger en de band met hen hernieuwen.

Op deze manier willen we ook komend seizoen high tech landbouw combineren met natuurinclusieve landbouw. En verder blijven we in de weer om stad en land met elkaar te verbinden, daarover later meer…


Bekijk het bericht op Facebook.

13 maart 2023