Pompoenenoogst: We hebben jou nodig!

Pompoenen!

 

Ze zijn volgroeid en klaar voor de oogst. Komende zaterdag hopen we te gaan oogsten. Heb jij zin en tijd om mee te helpen? Meld je dan aan en kom zaterdagmorgen naar de boerderij! Help mee om wat bij te verdienen, of voor een goed doel en/of voor een goed gevoel, gewoon lekker bezig zijn in de natuur. Stuur even een berichtje naar 0625108655 als je wilt komen oogsten. Welkom!


Op een ander perceel teelden we wintertarwe. En dat doen we komend jaar opnieuw. Jan bewerkt de stoppel met de rotorkopeg. Zo komt het fijner en vlakker te liggen, bijna zaaiklaar.


We maaien de taluds, want binnenkort komt de loonwerker de sloten maaikorven. Dat is nodig voor een goede waterafvoer.


De vogelakker ligt er mooi bij. De lichtgroene banen zijn luzerne, dit is inmiddels al weer gemaaid.


Het groei in het grasland is door de droogte stil gevallen. Zo niet het perceel grasklaver. Hier groeien de rode en witte klavers wel door. Tegelijkertijd helpen de klavers ook het gras wat er tussen staat beter te groeien, door de stikstof die klaver produceert te behoeve van het gras. Andere percelen grasland transformeren we naar bouwland. Hier willen we binnenkort wintertarwe zaaien. De vraag is dan wat de juiste grondbewerking is. We kiezen voor woelen, om zo de ondergrond los te halen, en de bovenlaag zoveel mogelijk intact te houden. Na jarenlang grasland, is dit het effect: De bovenste centimeters zijn humusrijk. Daaronder een mooie doorworstelde bouwvoor. We willen de humusrijke bovenlaag graag bovenin houden. Er is veel leven in de grond. Wormen wonen er, en doen er nuttig werk.


De aardappelen zitten nog in de grond. Niet omdat onze aardappelteler nog op vakantie is of zo, maar omdat de grond te droog is om te rooien. De aardappelen zouden teveel beschadigd raken door de harde scherpe kluiten. Ruim 40mm regen, verdeeld over enkele dagen, doet de droogte verdrijven. Daar zijn we blij mee.


Een lading zonnepanelen wordt gebracht. Komende week gaan ze het dak op.


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

18 september 2022