Voorjaarswerk

Bemesten en zaaien, dat is wat er momenteel op het land gebeurt. Bemesten doen we zo min mogelijk met kunstmest. Deze keer niet zozeer omdat het beter is voor de wereld, maar vooral ook omdat kunstmest momenteel 4x zoveel kost als ‘normaal’. Plantaardige digestaat bemesten we vanuit de eigen silo. En verder maken we er dankbaar gebruik van dat we tussen veehouders boeren. En dat zij de mest aan ons willen afzetten. Van diverse buren-veehouders voeren we mest aan, soms rechtstreeks vanuit de mestput het land op.


We zaaien zomertarwe en de eerste suikerbieten. De zaaibedbereiding vraagt wel wat meer aandacht als de sleepslangbemester eerst over het land is gereden. Het ene perceel is geploegd land. Een ander perceel is voor de winter alleen gewoeld. Daar zien we de stoppelresten van de teelt van vorig jaar nog bovenop liggen.


Verder frezen we enkele veldjes agrarisch natuurbeheer, en de perceelranden, om de onkruidgroei vanuit de slootkant in te dammen.


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

27 maart 2022