Voorjaarswerk

Voorjaar! Een nieuw groeiseizoen begint. We hebben de afgelopen week een aanvang gemaakt met de werkzaamheden op het land.

 

Symen deed de eerste gewasverzorging en het grasland wordt met plantaardig digestaat bemest.


We zaaien gerst, het is vooral een kwestie van overzaaien, dat betekent dat we delen van percelen wintertarwe opnieuw zaaien. Dit is nodig omdat ganzen zich afgelopen winter te goed hebben gedaan aan de tarweplantjes. Ook het nog te zaaien pompoenenperceel hebben we alvast omlijst met een rand van brouwgerst.


Ook zaaien we suikerbieten. De grond is overwegend mooi. Maar het blijft nog puzzelen om een mooi zaaibed te maken bij niet kerende najaarsgrondbewerking. Er is (te) veel onkruid gegroeid na de laatste bewerking in september. Hier was een extra grondbewerking in het najaar nodig geweest of extra of eerder met glyfosaat spuiten. Hoe gaan we dit in de toekomst zonder chemie fixen? Dat wordt nog een zoektocht. Voor nu betekent het extra grondbewerking. Gelukkig is er volop personeel, Willard en zelfs Bas helpen. En natuurlijk is Jan er als vaste zaaispecialist. Het laatste perceel hopen we na de winterse dagen van komende week te zaaien.


Zo hebben we een mooie aanvang gemaakt met het voorjaarswerk. Nee, toch niet. Want mooi is het niet. De lege plek, het gemis, even overleggen, samen de schouders eronder, het is er niet meer. Zonder Gert-Jan is het anders. Het gat dat hij achterlaat is zeker zo’n eerste week enorm.


We hebben de afgelopen tijd enorm veel meeleven ervaren. Dat doet goed. We danken iedereen hiervoor dan ook heel hartelijk.


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

4 april 2021