Emelten in de suikerbieten

Emelten zijn larven van de langpootmug. Ze bevinden zich in deze tijd van het jaar in de bovenlaag van de bouwvoor, vooral van grond die in het verleden als grasland gebruikt is. Zo ook nu. Op zich geen punt, echter emelten zijn dol op de jonge suikerbietenplantjes. Als ze zich er aan tegoed doen, is het bietenplantje dood. Een perceel bieten moet als verloren worden beschouwd. We hebben afgelopen week opnieuw gezaaid. En daarbij hopen we dat de emelten niet nogmaals de bieten aanvallen, zodat we van ’t najaar toch nog een redelijke gewas kunnen oogsten. Andere bietenpercelen doen het beter. Maar ook daar is de groei nog minimaal. Het is te koud geweest voor de bieten om enthousiast te gaan groeien.


Diverse percelen en perceelranden zaaien we in met bloemen- en kruidenmengsels. Afgelopen weken hebben we twee keer een vals zaaibed gemaakt om onkruidzaden te laten kiemen, zodat er nu in enigszins ‘schone’ grond kunnen zaaien. Om een goede en vlotte groei te bevorderen, zijn de percelen bemest met plantaardig digestaat. Collectief Midden Groningen


De strook langs het Boergoensepad is ook weer ingezaaid met een bloemenmengsel. Wist je dat deze bloemenstrook wordt gefinancierd en beheerd door Agrarische Natuurvereniging Ons Belang?


De veldbonen telen we zoveel mogelijk biologisch. Dat betekent dat we geen kunstmest en geen chemische gewasbescherming toepassen. Daarom moet er wel geschoffeld worden. En wellicht moeten we later in het seizoen met de hak in de hand nog eens door het perceel. Wie helpt er dan mee?


De week eindigt met een felle bui, in korte tijd 25 mm regen doet de velden hier en daar weer even blank staan. Zo gaat de natuur zijn gang en blijft het voorjaar voorlopig in het teken staan van wisselvallig en koud weer.


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

16 mei 2021