Robot in actie

Lekkere drukte deze week op de boerderij!

 

De eerste snede gras gaat eraf, en wordt in vrachtwagens afgevoerd als voer voor melkkoeien. Logistiek is dat even een uitdaging, maar het lukt. Terwijl de hakselaar zijn werk doet, gaat op een ander perceel de grootpakpers aan de slag.


Ondertussen toert Symen met de spuit door de velden, de granen worden voorzien van gewasbescherming. Kijk eens hoe mooi het graan al aren vormt!


We doen een poging om de suikerbieten te schoffelen. Maar eigenlijk is de grond te hard, daardoor wil mooi schoffelen niet, en is ook teveel kans op beschadiging van de planten. Na de regen nog maar eens proberen.


Het inzaaien (half mei) van diverse perceeltjes natuurbeheer is grotendeels mislukt. De hoosbui die kort na het zaaien volgde, deed de grond dichtslaan. Daardoor kreeg het zaaizaad geen kans om te ontkiemen. Onder leiding van adviseur Koos Koop van Collectief Midden Groningen maken we een strijdplan voor herinzaai. Onder goede omstandigheden kunnen we zaaien. En een lekker buitje op de zaterdagmorgen zorgt er voor dat het gezaaide nu in warme vochtige grond ligt. Over een week zien we vast het eerste resultaat.


Er gebeurde meer deze week. Net toen je dacht dat onze aardappelteler zijn percelen in Thesinge vergeten was, komen de mannen van A.L. Van Os Landbouw dr aan, en hoe. Met een heel leger worden de aardappelpercelen gefreesd en gegreppeld. Mooie strakke ruggen, waar de aardappelen twee dagen later al weer door heen piepen.


Ook verschijnt er een robot in het land. Deze innovatieve machine zaait onbemand 3 proefvelden met pompoenen, een proef van Doorgrond.nl en Abemec Smart Farming, onderdeel van een Europees Robs4Crops project. De pompoenenproef gaat over het besparen van arbeid op het veld door inzet van robot techniek. Hoewel wij optimistisch denken een stap vooruit te zetten door een onbemande robot in het veld te laten rijden, met erbij in de buurt een operator met controller in de hand, ziet buurman Jansen vooral de overeenkomst met de tijd dat hij als boer begon: het paard doet het werk en de boer loopt er naast met de teugels in handen. Een mooie relativering, passend in het Groninger land…


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

6 juni 2021