Bodemdeskundige gezocht!

Omdat het klimaat verandert, we steeds vaker heftige regenval of lange droogteperiodes hebben, is het nog belangrijker om de bodem in goede conditie te hebben.

 

Daarom investeren we in het egaliseren van percelen. Immers, een vlak perceel heeft minder last van extreem weer en geeft homogenere plantengroei en dus betere benutting van voedingsmiddelen enz. Duurzaam dus. We combineren het egaliseren met het vergroten van de watergangen, zodat eventueel vele regenwater snel afgevoerd kan worden. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan, bedoeld om o.a. meer buffercapaciteit voor het water te hebben.

Om de zware klei beter bewerkbaar, en het perceel homogener te maken, overwegen we de bovengrond (bouwvoor) op te mengen met lichtere klei (lagere afslibbaarheid) uit de ondergrond. Daarvoor is diepploegen of diepspitten (met een kraan) wellicht nodig. Mogelijk wordt de grond dan ook geschikt voor het telen van andere (hoogwaardige) gewassen.


Heb jij verstand van kleigronden en vind je het leuk om dit experiment te volgen, laat het dan weten. Wellicht kun je ons helpen het perceel (bodemlagen) in kaart te brengen, en de effecten van de ingreep te monitoren.


Bekijk het bericht op Facebook voor meer foto’s bij dit verhaal.

21 augustus 2021