Verslag bijeenkomst 10 oktober

Brainstormen in de stal. We kijken terug op een prachtige interactieve middag. Veel mooie gesprekken met mooie mensen vanuit de omgeving. Veel mooie ideeën en meningen hebben we opgehaald. Met als algemeen beeld veel enthousiasme. Vooral het thema wonen op het boerenerf heeft veel positieve input opgeleverd. Mooie ideeën over met en bij elkaar wonen, vooral duurzaam bouwen en wonen is in trek. Zelfs een idee om bouwmaterialen uit de eigen omgeving te halen of te telen kwam naar voren. Huizen voor jonge mensen die naar Thesinge willen komen en voor ouderen die graag in Thesinge willen blijven. We gaan hier zeker mee verder.

Ook het thema energie was erg interessant. Terughoudende reacties waren er als het gaat om grootschalige zonneparken in ons landschap. Maar dat we met elkaar iets moeten ondernemen en onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor een toekomstig bestendige leefwereld, daar is vrijwel iedereen het over eens. En dat redden we niet met hier en daar een zonnepaneel op het dak, maar mogelijk wel in combinatie met windmolens. Veel mensen reageerden hier positief op en gaven aan dit graag verder te willen onderzoeken. Ook een kleiner zonnepark blijft een optie. We pakken dit verder op en gaan dit concreet uitwerken. En dit doen we graag met de mensen uit de omgeving, zodat we verschillende ideeën en belangen mee kunnen nemen zodat het een gezamenlijk plan wordt.

Ook is er veel meegedacht over de invulling van het landschap in relatie tot het boerengebruik. Biodiversiteit en akkervogels vindt men belangrijk, verschillende opties voor wandelpaden zijn al ingetekend. We gaan hier zeker verder over in gesprek met oa natuurmonumenten, stichting Groninger landschap en enthousiastelingen uit het dorp.
Ook over een biologische kippenhouderij hebben we doorgepraat. Kippenboer Salomons kon veel uitleggen en vragen beantwoorden. Dorpsbewoners zien een kippenboerderij liever iets verder van de bebouwde kom af. En een vorm met eventueel zonnepanelen in de uitloopweide kan een mooie dubbelfunctie zijn.

Terugkijkend op de middag beseffen we dat het een hele kunst is om het voor iedereen goed te doen: de een vraagt wanneer we nou eens echt concreet worden en de ander vraagt zich af of alle plannen niet al in kannen en kruiken zijn. We hebben gemerkt dat deze middag hier heeft bijgedragen: plannen hebben we volop, en er is nog niks ‘rond’, maar we gaan zeker door. En we blijven de omgeving er in betrekken.
Mede dankzij de vele ingevulde formulieren en het evaluatie kunstwerk van Trudy, hebben we een goed beeld gekregen van wat de mensen denken en de uitkomst is voor ons een extra reden om door te gaan!

Wat gaan we dan nu doen? De ideeën verder uitwerken en concretiseren. We gaan met betrokken instanties, overheden én met de omgeving in gesprek om zo tot de beste uitwerking van de plannen te komen.
Blijf ons volgen en blijf meedoen!

 

Voor meer foto’s, kijk ook eens op onze facebook pagina