Biodiversiteit

Heb jij een goed idee om de biodiversiteit te vergroten? Kom er snel mee. Want er is een subsidiepotje beschikbaar. Daarvoor moeten we voor 31 juli 2020 een projectvoorstel indienen. De subsidie is een innovatiefonds voor projecten die structureel bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit. Het gaat om innovatieve vormen van samenwerking tussen grondgebruikers burgers en bedrijven.