Bruine kiekendief

Dit perceel luzerne maaien we nog even niet. Want er nestelt een Bruine Kiekendief. Dankzij de alertheid van vrijwilligers wordt de voortgang van het broedproces nauwlettend gevolgd. Zodra het nest gelocaliseerd is, maaien we de rest van het perceel wel, maar gaan met een royale boog om de geboorteplaats van deze jonge kiekendiefjes heen. Welke kleur zou het jong van de bruine kiekendief eigenlijk hebben?

Geheime locatie

Onlangs hebben vrijwilligers ook een broedend stel Grauwe Kiekendieven in een van onze graanpercelen ontdekt. Echt uniek dat beide soorten kiekendieven zich in ons gebied zijn gaan vestigen. Een van de vele successen van agrarisch natuurbeheer.

We houden de locaties nog even geheim, de vogels hebben geen behoefte aan te veel menselijke aandacht.